Μέχρι το 2030 σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να αυτοματοποιηθούν.
Θέλεις να βρίσκεσαι και εσύ στον πυρήνα των επαγγελματικών εξελίξεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού;

Η ανθρωπότητα, η οποία διανύει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και των lockdowns, βρίσκεται στην απαρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης, συγκεκριμένα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΒΕ) ή Industry 4.0, όπου “εξανεμίζει” τα όρια μεταξύ του φυσικού, του ψηφιακού, αλλά και του βιολογικού κόσμου.

 

Αυτό συμβαίνει διότι τα τελευταία χρόνια, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση εξελίσσεται με εκθετικό και όχι γραμμικό ρυθμό, διαταράσσοντας σχεδόν κάθε κλάδο εργασίας σε κάθε χώρα.

Το εύρος και το βάθος αυτών των αλλαγών, προαναγγέλλουν τη μεταμόρφωση ολόκληρων συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Από τις αρχές του 2000, στον πυρήνα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης βρίσκονται οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις,  στους τομείς της Τεχνητή Νοημοσύνης (Artificial Intelligence ή AI), την Ψηφιοποίησης (Digitalization), όπως και των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), την δυνατότητα αυτό-εκπαίδευσης, κατάρτισης των υπολογιστών, με εξελιγμένους αλγόριθμους (Machine /Deep Learning), και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Τhe Internet of Τhings – ΙοΤ).

Επιπλέον ανάπτυξη παρατηρείται στα «έξυπνα διασυνδεμένα συστήματα» (intelligent integrated systems) και στην ενίσχυση της δυναμικότητας των σύγχρονων υπερ-υπολογιστών, που αφορούν το AI, τον Αυτοματισμό και την Ρομποτική (Automation & Robotics). Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση οδηγεί σε σημαντικές εξελίξεις σε άλλους κομβικούς τομείς όπως την Νανοτεχνολογία (Nanotechnology), την Βιοτεχνολογία (Biotechnology) και την Βιοϊατρική (Biomedical Science).

Ακόμα μία θεμελιώδης παγκόσμια αλλαγή αφορά την μη αναστρέψιμη στροφή προς την οικονομία των χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon economy),  που περιγράφεται ως «Πράσινη Μετάβαση».

 

To SOUTHEASTERN πρωτοπορεί προβλέποντας τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δημιουργώντας κλάδους εργασίας σε εξειδικευμένες ειδικότητες σε θέσεις εργασίας, που απαιτούν νέες δεξιότητες και νέες μεθόδους εκπαίδευσης.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές για σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Το SOUTHEASTERN αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς για μια ανταγωνιστική επαγγελματική σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες.

Κατά την διάρκεια της 40χρονη πορείας του, το Southeastern, έχει αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας, με Αμερικανικά Πανεπιστήμια διακεκριμένου Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού κύρους, όπως το Boston University (BU) το George Washington University (GWU), το Northeastern University, το Drexel University, City University of New York (CUNY) και το State University of New York (SUNY).

Καινοτόμες ειδικότητες, αναδιαμορφώνονται, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Αυτοματισμός, η Ρομποτική, η Ψηφιοποίηση και η Εφαρμογή Μεθόδων Νανοτεχνολογίας «Νέας Γενιάς», για τη μη αναστρέψιμη στροφή ή μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon economy), που περιγράφεται ως «Πράσινη Μετάβαση», και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

ABOUT US

Η Ειδοποιός διαφορά του Southeastern

N

Το 100% του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) συνίσταται από κατόχους Διδακτορικών τίτλων με ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως το Harvard, το Tufts, το Johns Hopkins, το Georgetown, το University of California, Berkeley.

N

Το 90% του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) έχει ενεργό ανάμειξη σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα

N

Το 100% των τμημάτων διδασκαλίας γίνεται σε τάξεις κάτω των 10 ατόμων και Τμήματα εργαστηριακής απασχόλησης κάτω των 8 ατόμων , σε face-to-face mode, διά ζώσης.

N

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα μετάδοσης μαθημάτων μέσω διαδικτύου, μέσω, live, synchronous, interactive mode.

N

Η αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους (Faculty-to-student ratio) είναι 1:6.

N

Το 73,3%των αποφοίτων καθίστανται κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

N

130 Αμερικανικά ΑΕΙ έχουν δεχθεί τους αποφοίτους του Southeastern για συνέχιση ή περάτωση των σπουδών τους

N

80 Βρετανικά ΑΕΙ έχουν δεχθεί τους αποφοίτους του Southeastern για συνέχιση και περάτωση των σπουδών τους

N

Καινοτόμα και ανά 2-ετία ανανεούμενα προγράμματα σπουδών με την δομή και εκτέλεση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

N

Τα Προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕC Act 2005/36 και τον Ελληνικό Νόμο Ν 4763/2020

N

Εξελιγμένες ειδικότητες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον Αυτοματισμό, την Ρομποτική, την Ψηφιοποίηση και την εφαρμογή Μεθόδων Νανοτεχνολογίας «νέας γενιάς», όπως και τις «Πράσινες Τεχνολογίες».

southeastern students

18000+

Iστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων

CAREER ORIENTED PROGRAMS

Σταδιοδρομία σε κορυφαίες εταιρείες με παγκόσμιο ορίζοντα απασχόλησης

Το Southeastern απαριθμεί πάνω από 18.000 ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων.

Ένας μεγάλος αριθμός  αποφοίτων του, σταδιοδρομεί στην Ελλάδα, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, και στην Μέση Ανατολή σε κορυφαίες εταιρείες όπως Google, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters, Eastman Kodak, CCC, Embraer, Glaxosmith Kline (GSK), Saudi Aramco, Marathon, Conoco Phillips, ENI, AGOCO (Arabian Gulf Oil company), Kuwait Petroleum, California State University Stanislaus.

 

  • Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό(ΕΔΠ)-Κάτοχοι Διδακτορικών Τίτλων 100% 100%
  • Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ) με ενεργό συμμετοχή, σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα 90% 90%
  • Τμήματα διδασκαλίας κάτω των 10 ατόμων 100% 100%
  • Τμήματα εργαστηριακής απασχόλησης κάτω των 8 ατόμων (με τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου(live, synchronous & interactive) 100% 100%
  • Απόφοιτοι που καθίστανται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 73,3% 73,3%

CONTINUATION OF STUDIES

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε κορυφαία Πανεπιστήμια

Τo  SOUTHEASTERN από την ίδρυσή του τo 1982 δομήθηκε και οργανώθηκε με την έμπρακτη και άκρως  εξειδικευμένη  ακαδημαϊκή υποστήριξη, από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, για να ακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς για μια ανταγωνιστική επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες έχοντας αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας με Αμερικανικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού κύρους.

univercity new york

BOSTON UNIVERSITY

Stanford University logo

NORTHEASTERN UNIVERSITY

Rutgers University logo

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Northeastern University logo

HARVARD UNIVERSITY

New Jersey Institute of Technology logo

STANFORD UNIVERSITY

univercity new york

DREXEL UNIVERSITY

Stanford University logo

DUKE UNIVERSITY

Rutgers University logo

NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Northeastern University logo

NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

New Jersey Institute of Technology logo

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

univercity new york

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

Stanford University logo

RUTGERS UNIVERSITY

Rutgers University logo

TEMPLE UNIVERSITY

Northeastern University logo

CHAPMAN UNIVERSITY

New Jersey Institute of Technology logo

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY

univercity new york

TULANE UNIVERSITY

Stanford University logo

CITYLAB ORLANDO

Rutgers University logo

UNIVERSITY OF SOUTHERN FLORIDA

Northeastern University logo

 UNIVERSITY OF WASHINGTON SAINT LOUIS

New Jersey Institute of Technology logo

MAINE MARITIME ACADEMY

Προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

STEM

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | MECHANICAL – MANUFACTURING ENG.

STEM

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ARCHITECTURAL ENG.

To πρόγραμμα αρχιτεκτόνων μηχανικών έχει σχέση με εξιδείκευση για κτίρια με ενασχόληση στον σχεδιασμό/επίβλεψη δομικών κατασκευών με υποβοήθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ Computer & Design Building Information Modeling, CAT – BIM). H απόδοση των κτιρίων στις μηχανολογικές, ηλεκτρικές, υγειονομικές και ενεργειακές απαιτήσεις αποτελούν τα κύρια αντικείμενα κατάρτισης των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σαν σύμβουλοι μηχανικοί, εργολήπτες κατασκευών, προϊστάμενοι κατασκευαστικών τμημάτων ή εταιρειών, ή σύμβουλοι εφαρμογών υλικών κατασκευής κτιρίων. Σε αρμονική συνεργασία με Πολιτικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί αναλαμβάνουν τον συντονισμό του σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων για διαμονή γραφείων ή ειδικών κατασκευών όπως νοσοκομείων, σχολείων, εμπορικών κέντρων. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες ή γραφεία, η ανάπτυξη «έξυπνων κτιρίων» με αυτόνομη ενεργειακή συμπεριφορά και ο σχεδιασμός και η κατασκευή πολεοδομικών εφαρμογών (urban planning) αποτελεί επίσης το αντικείμενο των σπουδών. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επιτυχώς σταδιοδρομήσει με ηγετικό ρόλο στις ΗΠΑ, Ευρώπη, και την Μέση Ανατολή.

Τμήματα Μηχανικών (STEM)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ELECTRICAL ENG, ELECTRONIC ENG.

Το πρόγραμμα σπουδών των ηλεκτρολόγων μηχανικών ασχολείται με την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ηλεκτρικές μηχανές, και τις εφαρμογές πληροφορικής, και αυτομάτου ελέγχου σε όλες τις εφαρμογές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αυτόματος έλεγχος και η ρομποτική αποτελούν ένα άλλο αντικείμενο εξειδίκευσης στο πρόγραμμα αυτό με εφαρμογές τόσο στις υψηλές τάσεις (power) όσο και στις χαμηλές τάσεις (electronic engineering). Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (renewable energy sources) αποτελεί επίσης ένα αντικείμενο υψηλής στόχευσης του προγράμματος αυτού. Με παράλληλη εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του αντικείμενου των Μηχανολόγων Μηχανικών η ανάπτυξη ρομποτικών συσκευών από ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά, ρομποτική κατασκευή εξαρτημάτων ή αυτοκινήτων ή εφαρμογές στην παραγωγή τροφίμων είναι ο σχεδιασμός και κατασκευή ρομπότ.

Τμήματα Μηχανικών (STEM)

MHXANIKOI ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ | AUTOMATION & ROBOTICS ΕNG.

Η ειδικότητα αυτή κινείται στις εφαρμογές ηλεκτρισμού σε υψηλές (power) ή χαμηλές (electronic) τάσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Η ψηφιακή μέτρηση μετατροπή σημάτων ενσύρματών (wifi/cloud) πρώτη φάση συνιστά την ψηφιοποίηση όλων των παραμέτρων μια διεργασίας ή μεθόδου παραγωγής. Η επεξεργασία των σημάτων με κλειστούς κύκλους (loops) αποτελεί την δεύτερη φάση για την αυτόματη λειτουργία μιας διεργασίας ή μεθόδου παραγωγής. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτομάτου ελέγχου χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση (robotics) ή με μερική ανθρώπινη παρέμβαση (cobotics) με χρήση αισθητήρων (sensors) εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και εφαρμογή προγραμμάτων από ευρύ διαδίκτυο (cloud/internet) και τράπεζες αποθήκευσης και επεξεργασίας συγκριτικών πληροφοριών (data banks) είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της ειδικότητας αυτής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν σταδιοδρομήσει στον σχεδιασμό, κατασκευή και επίβλεψη λειτουργίας έξυπνων συστημάτων (smart systems) αυτομάτου ελέγχου και βιομηχανικής παραγωγής, ανάπτυξης συστημάτων υψηλής ασφαλείας με χρήση έξυπνων αισθητήρων (smart sensors), συστημάτων για την διασφάλιση από κινδύνους φωτιάς (fire safety) ή πλήρως αυτοματοποιημένων μονάδων βιομηχανικής παραγωγής. 

Τμήματα Μηχανικών (STEM)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | MECHANICAL & MANUFACTURING ENG.

Το πρόγραμμα μηχανολόγων μηχανικών εξετάζει ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών αντικειμένων όπως Μηχανική Στερεών (Στατική Δυναμική – Static Dynamics), Μηχανική Υγρών (Fluid Mechanics), Θερμοδυναμική (Thermodynamics), Μηχανική Θερμότητος και Μετατροπής Ενέργειας, Εφαρμογές σε μηχανές όπως εσωτερικής καύσεως, μηχανολογικές διεργασίες παραγωγή και μετατροπή μορφών ενέργειας και ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι από τα αντικείμενα που εξετάζονται στο πρόγραμμα. Η επίλυση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία αποτελούν επίσης άλλο ένα αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν ακολουθήσει μια πετυχημένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα, ΗΠΑ, ΕΕ και Μέση Ανατολή καταλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις στο αντικείμενο.

Η ανάπτυξη πρωτοτύπων οργάνων μετρήσεως για εξοικονόμηση ενέργειας σε μηχανές, κτίρια, ή τεχνικές κατασκευές, ο σχεδιασμός αυτονόμων ηλεκτρικών οχημάτων και η ανάπτυξη ρομποτικών κατασκευών αποτελεί επίσης την ενασχόληση των αποφοίτων.

To πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα σε αποφοίτους Τεχνικών ή Φυσικών Επιστημών όπως Φυσικοί, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, ή Μηχανικοί Μεταλλείων να αλλάξουν και επαναπροσαρμόσουν την εξειδίκευσή τους (rescaling, upscaling).

Τμήματα Μηχανικών (STEM)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | COMPUTER HARDWARE & DIGITAL ELECTRONICS

Το αντικείμενο της τεχνολογίας Η/Υ (Information Technology – IT) συνδυάζει τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό Η/Υ με αξιοποίηση εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Ο σχεδιασμός και κατασκευή τμημάτων ή ολόκληρων συστημάτων τμημάτων Η/Υ με παράλληλα ανάπτυξη των προγραμμάτων ελέγχου είναι το βασικό αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας Η/Υ για τράπεζες εμπορικές επιχειρήσεις ή μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου ή πετρελαίου καθώς και ανάπτυξης συστημάτων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους αποτελεί μία άλλη δραστηριότητα του προγράμματος αυτού. Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν δραστηριοποιηθεί σε ηγετικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες ICT (Information Communication Technology), ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs) στην ηλεκτρονική – αυτόματο έλεγχο – ρομποτική.

Καινοτόμες δραστηριότητες σχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) και την κοινωνία των πληροφοριών όπως αναμένεται μέχρι το 2050, καθιστούν το πρόγραμμα αυτό τον κύριο άξονα ανάπτυξης σε εθνικό ή’ παγκόσμιο επίπεδο.

Τμήματα Μηχανικών (STEM)

EΠΙΣΤΗΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | COMPUTER SCIENCES/ENGINEERING

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών (hardware) με σύγχρονη κατανόηση των προγραμμάτων προγραμματισμού των Η/Υ (software).

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει σχεδιασμό συστημάτων προγραμματισμό Η/Υ με εφαρμογή γενικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων Η/Υ και σύγχρονος συστημάτων μικροεπεξεργαστών είναι μία από επίσης προτεραιότητες του προγράμματος αυτού.

Εφαρμογές από είναι το cloud, οι Τεχνολογίες Δικτύων 5ης Γενιάς (Technologies of 5G networks), Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων (Cybersecurity), επίσης και ανάπτυξη λογισμικού για εξυπηρέτηση προγραμμάτων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ), η ανάπτυξη αισθητήρων για αυτόνομο ηλεκτρικά οχήμα (autonomous electric vehicles AEV), η αποθήκευση ενέργειάς με στερεούς συσωρευτές και η ανάπτυξη συστημάτων υγρού υδρογόνου και ηλεκτρικών οχημάτων είναι τα κατά προτεραιότητα για επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα μέχρι το 2050.

Οι καινοτόμες αυτές εφαρμογές αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο διαλέξεων, όσο και σε δραστηριότητα σε επίπεδο καινοτόμων εργαστηριακών-τεχνολογικών εφαρμογών.
Η δυνατότητα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών από ομάδες σπουδαστών με συντονισμό των μελών του επιστημονικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Southeastern αποτελεί έναν από
επίσης υψηλούς στόχους του Information Technology IT. Ήδη απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν ξεκινήσει επίσης δικές του επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή επίσης ΗΠΑ (π.χ. βηματοδότες καρδιάς, σύνθετα συστήματα ασφαλείας, ή εφαρμογές virtual reality. Καθόλου τυχαίο που επίσης μεγάλος αριθμός πρώην σπουδαστών του Southeastern έχει σταδιοδρομήσει επίσης ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες επίσης Google, General Electric, Cisco, Intel, IBM, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters, Eastman Kodak.

Τμήματα Μηχανικών (STEM)

ΝΑΥΠΗΓΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ | MARITIME – OCEAN ΕNG.

Το πρόγραμμα Ναυπηγών έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία και ανταλλαγή σπουδαστών με το New York Maritime Academy του State University of New York (SUNY). Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πλοίων όλων των τύπων, καθώς και την μελέτη ειδικών χαρακτηριστικών σκαφών επίσης δεξαμενόπλοια (tankers), πλοίων μεταφοράς υγροποιημένη φυσικού αερίου (Liquified Natural Gas  LNG), πλοίων αναψυχής (yachts), κρουαζιερόπλοιων ή μεταφοράς οχημάτων (ferriesRR). Η εξειδίκευση αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την αρχιτεκτονική ναυτικών κατασκευών (naval architecture).

Τα αντικείμενα της ρευστομηχανικής (fluid machanics) προώθησης πλοίων, στατικών και δυναμικών δομικών χαρακτηριστικών   πλοίων, κατασκευή για πλατφόρμες παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου και πλωτών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου (FESU) αποτελούν επίσης βασικές δραστηριότητες στο αντικείμενο των ναυπηγών μηχανικών. Η σταδιοδρομία των αποφοίτων μπορεί να γίνει σε διεθνής ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής, εταιρείες μεταφοράς και εμπορίας υδρογονανθράκων, οργανισμούς πιστοποίησης ναυτιλιακών κατασκευών, ασφαλιστικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην ναυτιλία, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό. Ένα σύγχρονο αντικείμενο είναι η προσαρμογή δεξαμενοπλοίων  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO (International Maritime Organization) (διπλά τοιχώματα, επεξεργασία καυσίμων, καθαρισμός υγρών ισορροπίας – balanced water treatment). Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν επιτυχώς σταδιοδρομήσει σε διεθνής ναυτιλιακές εταιρείες και διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης εταιρειών δραστηριακών δραστηριοτήτων, σε πολυεθνικές  εταιρείες κρουαζιερόπλοιων (cruise ships), ή εταιρείες κατασκευής σκαφών αναψυχής. 

RENEWABLE ENERGY ENG.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | SOLAR ENERGY APPLICATIONS ENG.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια καινοτόμo προσέγγιση στις πρόσφατες τεχνολογίες της ηλιακής ενέργειας. Συμπεριλαμβάνει το νομοθετικό και χρηματοδοτικό καθεστώς σε επενδύσεις ηλιακής ενέργειας και το συντονισμό (project management) για την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων ηλιακών συλλεκτών (PVs). Οι δραστηριότητες της εξειδίκευσης αυτής είναι επίσης η μέτρηση της απόδοσης των συστοιχιών για αστικές, εμπορικές ή βιομηχανικές συσκευές. Η ενεργοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) για ανάπτυξη καινοτομιών στην λειτουργία, συντήρηση και καθαρισμό, αυτόματα έλεγχο ή εφαρμογές ρομποτικής, στην ηλιακή ενέργεια είναι μία αξιοσημείωτη δραστηριότητα της ειδικότητας αυτής.

Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν σταδιοδρομήσει σε πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας, διεθνή μελετητικές επιχειρήσεις για την ηλιακή ενέργεια, πολυεθνικές επενδυτικές εταιρείες-τράπεζες και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων (start-up incubator) που ασχολούνται με την ηλιακή ενέργεια.

RENEWABLE ENERGY ENG.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | WIND ENERGY APPLICATIONS ΕNG

Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με την εξειδίκευση εφαρμογών αιολικής ενέργειας (επί ξηράς ή υπερακτίων – on-/off-shore), την ανάλυση των αεροδυναμικών δυνατοτήτων (aerodynamics), την μελέτη των μηχανολογικών ιδιοτήτων, την κατασκευή των δομικών στοιχείων (structural elements), την ανάλυση των πεδίων ανέμων, τα τεχνικά στοιχεία των περιστροφικών μονάδων (turbines).  H oολοκληρωμένη εξέταση/προσέγγιση νομοτεχνικών στοιχείων για αιολικά πάρκα στην στεριά, στην θάλασσα, και πλωτές κατασκευές.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού που προήλθαν από μεταγραφή τεχνικών άλλων ειδικοτήτων ή ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος έχουνε σταδιοδρομήσει σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, σε επενδυτικούς και τραπεζικούς οργανισμούς ή σε εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς για την προώθηση της αιολικής ενέργειας.

RENEWABLE ENERGY ENG.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ENVIRONMENTAL ENG.

Η Εξειδίκευση αυτή έχει σαν σκοπό τη διασφάλιση ικανοποιητικών χαρακτηριστικών στην ποιότητα ζωής του περιβάλλοντος χώρου και οικοσυστημάτων και τις τεχνολογίες αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development). Δομικά χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης αυτής είναι η διασφάλιση ποιότητας στην ατμόσφαιρα και στο υγρό περιβάλλον, το υπέδαφος. Εφαρμογές νανοτεχνολογίας για το περιβάλλον, διαδραστικές επιπτώσεις από ή προς την ενέργεια και επίβλεψη και συντονισμό της αποκαλούμενης «Πράσινη Μετάβασης» (Green Transformation/Transition) του COP-26.

H ανάπτυξη και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage), το σχεδιασμό και κατασκευή αισθητήρων (sensors) για τον ποιοτικό προσδιορισμό των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος. H μελέτη και επίβλεψη για οικολογικές επιπτώσεις σε οικιστικά, αστικά και βιομηχανικά συστήματα που συσχετίζονται ή δημιουργούνται με το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change) αποτελούν πρωτεύον αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Οι προσαρμογές για αειφόρο/βιώσιμο ανάπτυξη (sustainable development) σε χώρους για αποκατάσταση τοπίου (land reclamation) σε χώρους τέως λατομείων, μεταλλείων, βιομηχανικών περιοχών, ανάπτυξη μονάδων καθαρισμού ή ανακύκλωσης αποτελούν επίσης μερικές από τις βασικές δραστηριότητες της ειδίκευσης αυτής.

Oι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν σταδιοδρομήσει σε πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρείες, σε διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με το περιβάλλον, σε πολιτικούς οργανισμούς ή κοινοβούλια, είτε επενδυτικούς ή τραπεζικούς οργανισμούς.

RENEWABLE ENERGY ENG.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | PETROLEUM & NATURAL GAS ENG.

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που έχει σχέση με την ανάλυση στοιχείων, σχεδιασμό και προσομοίωση και την κατασκευή μονάδων παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου στην στεριά ή στην θάλασσα. Τρεις είναι οι χαρακτηριστικές και δομικές κατηγορίες της ειδικότητας αυτής: 1. Τεχνολογία ενεργειακών αποθεμάτων (reservοir oil engineering) που προσδιορίζει μέσω προσομοίωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) για τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό της ποσότητας πετρελαίου ή φυσικού αερίου  στο υπέδαφος σε τρισδιάστατη ή τετραδιάστατη προσέγγιση. Σχετικά και συναφή  γνωστικά αντικείμενα είναι η γεωλογία υδρογονανθράκων, η εφαρμοσμένη γεωφυσική και οι τεχνικές συστημάτων γεωτρήσεων (reservoir engineering). 2. Η ανάπτυξη τεχνικών συστημάτων για την έρευνα (exploration) και την παραγωγή (production) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και έλεγχο των υγρών της γεώτρησης (well mud and management), την ολοκλήρωση κατασκευής γεωτριτικών πηγαδιών σε κατακόρυφη ή κεκλιμένη  μορφή (drilling engineering).  3. Η τεχνολογία παραγωγής υδρογονανθράκων (production engineering) με συμβατικές καινοτόμες τεχνικές (Enahnced Oil Recovery – EOR), την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση σε όλη την διαδικασία παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελεί το κύριο αντικείμενο στη υπό εξειδίκευση αυτή.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού που είναι σπουδαστές ή στελέχη πολυεθνικών εταιρειών ενεργείας δραστηριοποιούνται σε θέσεις ευθύνης σε ένα μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιρειών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όπως Saudi Aramco, Kuwait Petroleum, REPSOL, OASIS/Conoco Phillips, Arab Gulf Oil Company (AGOCO), ENI/Mellitah, Zweteina, Waha, Akakus, Petrobras. Oι δαπάνες εκπαίδευσης των σπουδαστών στο πρόγραμμα αυτό στην πλειοψηφία έχουν καλυφθεί από τις εταιρείες υδρογονανθράκων. Ιδιαίτερα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανικών οι σπουδαστές μελέτησαν και εξετέλεσαν καινοτόμες προτάσεις εφαρμογής στην διπλωματική τους διατριβή επιλύοντάς μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων για την παραγωγή υδρογονανθράκων σε κάθε εταιρεία.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | INFORMATION TECHNOLOGY ENG. FOR CYBERSECURITY & 5G NETWORKS & CLOUD COMPUTING

Tο Πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους Μηχανικούς Πληροφορικής για την πρόληψη, αντιμετώπιση- διασφάλιση από διαδικτυακές επιθέσεις (cyber-attacks) στον επιχειρηματικό, τραπεζικό και κυβερνικό χώρο. Θέματα που εξετάζονται σε αυτή την καινοτόμο ειδικότητα συμπεριλιμβάνουν τα εργαλεία και πλατφόρμες μάθησης (tools and learning platforms), αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μετασχηματισμούς διαχειρήσεως στοιχείων με ψηφιακές τεχνολογίες, αντιμετώπιση εξωτερικών επεμβάσεων σε δίκτυα (disruption & threats) από εγκληματικές-τρομοκρατικές εξωτερικές δραστηριότητες (cyber-crime & cyber-terrorism). Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε σε πολυεθνικές εταιρείες που έχουν σαν αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, τοίχους ασφαλείας  (firewalls), ασφάλειας   δικτύων οικονομικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις παραγωγής εμπορίας ενεργειακών πόρων, ναυτιλιακές εταιρείες κολοσσούς, όπως επίσης και Διεθνείς Οργανισμούς με επίκεντρο την διακίνηση πληροφοριών και στοιχείων (data).

EΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ/ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ENERGY, RESOURCES & SUSTAINABILITY  (ESS)

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε φοιτητές και επιστήμονες που έχουν ενδιαφέρον στα θέματα Περιβάλλοντος (Οικολογίας), Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και την Αειφόρο Ανάπτυξη, που επίσης περιγράφεται σαν «Πράσινη/Κυκλική Οικονομία» (Green/Cyclical Economy). Θέματα που παρουσιάζονται, συμπεριλαμβάνουν την σύγχρονη κατανόηση των φαινομένων που συσχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού έχουν την δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε Κυβερνητικούς-Περιφερειακούς Οργανισμούς,  Διεθνείς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Πολυεθνικές Εταιρείες κολοσσούς ή Βιομηχανικές Επιχειρήσεις ή με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς τρίτους.

Τα πρωτοπόρα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικότητες Μηχανικών θα συνδυασθούν με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά η Αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα (λ.χ. υπό την αιγίδα του Ορίζων Ευρώπη 2021-2027– Horizon Europe) με προτεραιότητα τις  Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies) για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, σε τομείς όπως:

N

η απορρόφηση και μετατροπή του Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) -- Carbon dioxide capture and conversion

N

οι Εφαρμογές γεωθερμίας (Geothermal Εnergy Αpplications)

N

η παραγωγή πράσινου ή γαλάζιου υδρογόνου

N

η μείωση του κόστους διαχωρισμού του διοξειδίου του άνθρακα

N

η υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα για την μετατροπή του σε υγρά καύσιμα

N

η αντικατάσταση της ενεργοβόρας αντίστροφης όσμωσης στην αφαλάτωση με συστήματα μεμβρανών “νέας γενιάς”

N

η ανάπτυξη «νέας γενιάς» ηλεκτροδίων νανοσωλήνων για τον διαχωρισμό το άνθρακα

N

η μείωση του κόστους διαχωρισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα βιομηχανικά απαέρια

N

η υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή εύκολα μεταφερόμενων υγρών καυσίμων (μεθανόλη, DME)

N

η παραγωγή «νέας γενιάς» μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Όλα τα πρόγραμμα σπουδών του SOUTHEASTERN διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική Γλώσσα και έχουν διάρκεια 4 έτη.

Για σπουδαστές με ελλείψεις στην Αγγλική Γλώσσα προσφέρονται εντατικά προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε 3 διαφορετικά επίπεδα, μετά από ειδικές εξετάσεις κατάταξης.

Για όλες τις ειδικότητες σπουδών προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή (Transfer) ή για παράλληλες σπουδές (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies)

Για σπουδαστές με εξαιρετική ακαδημαϊκή απόδοση έχουν την δυνατότητα να λάβουν μερική οικονομική ενίσχυση σε συνδυασμό με ενεργό συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες (research assistantships) του Southeastern.

To Γραφείο Σταδιοδρομίας και Πρακτικής Εξάσκησης υποβοηθά τους σπουδαστές και αποφοίτους του Southeastern για εξεύρεση θέσεων εργασίας διεθνώς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση Ανατολή). Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα εξάσκησης (internship/stage) σε Ελληνικές ή Πολυεθνικές εταιρείες.

Σπούδασε στο

SOUTHEASTERN

Οι πρωτοπόροι στα αμερικάνικα προγράμματα σπουδών, έρευνας και καινοτομίας από το 1982

Ζητήστε τώρα να κατεβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο μας

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας συνδέσμους που παρέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνουμε

SOUTHEASTERN

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1982

Innovation Campus στην Αθήνα, 28ης Οκτωβρίου  87, Αγία Παρασκευή, Τηλ. : (+30) 211 23 45 618